Sponta - Starting the traverse.
Climber: Ryohei Suzuki   Photo: Francois Burgisser

Sponta